Obezita v číslech

 • Výskyt obezity:

  1. Výskyt obezity roste ve všech zemích, v letech 1980-2014 se více než zdvojnásobil. Globálně trpí obezitou 600 milionů dospělé populace (celkem 13 %) s prevalencí vyšší u žen (15 %) než u mužů (11 %). Nadváhu má 2 miliardy (39 %) dospělých. 1
  2. Agenturní průzkum v rámci projektu VZP „Žij zdravě“ udává, že obezitou a nadváhou trpí 55 % české dospělé populace. Výskyt obezity se v letech 2000-2013 zvýšil ze 14 % na 21 %, tj. o polovinu, zatímco výskyt nadváhy stoupá pomaleji, ve stejném období se zvýšil jenom o desetinu. Podíl mužů a žen v ČR, kteří mají normální hmotnost, klesl z 52 % na 42 %. 2
  3. Podle zdrojů z r. 2014 měla více než polovina (56 %) dospělé české populace hmotnost nad hranicí normální hmotnosti, z toho 17 % trpí obezitou (BMI nad 30). Podíl lidí s nadměrnou hmotností navyšují ve větší míře muži, z hlediska věku pak starší lidé. Ve věkové kategorii od 45 do 74 let má nadváhu až 80 % mužů. 3
  4. Podíl obézních dětí se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) za posledních 20 let ztrojnásobil. 4
 • Rizika obezity:

  1. Obezita přispívá k 75 % případů vzniku cukrovky 2.typu, 50 % vysokého tlaku a 33 % ischemické choroby srdce a mrtvic. 5
  2. Riziko vzniku hypertenze (vysokého krevního tlaku) nebo onemocnění srdce a cév zvyšuje nadváha více než trojnásobně, obezita pětinásobně. Cukrovkou 2. typu onemocní lidé s nadváhou dvakrát až pětkrát častěji a s obezitou až sedmkrát častěji než normálně vážící jedinci. 6
  3. Morbidní obezita (BMI 40 a víc) zkracuje průměrnou očekávanou délku života o 9 let u žen a o 12 let u mužů. 7
  4. U obézních lidí je riziko vzniku cukrovky 2. typu vyšší a kompenzace cukrovky u diabetiků horší. Naopak, významné a dlouhodobé zhubnutí rizika komplikací diabetu snižuje a kumulativní úmrtnost, na komplikace cukrovky, je po sedmi až deseti letech snížena o 90 %. 15
  5. Cukrovka zvyšuje riziko cévní mozkové příhody dvakrát až čtyřikrát, infarktu a srdečního selhání až pětinásobně. 15
 • Operační léčba obezity:

  1. Bariatrická chirurgie je jedinou metodou, která prokazatelně zajistí udržení poklesu o více než 15 % celkové hmotnosti v dlouhodobém horizontu 10 let a která současně sníží úmrtnost, výskyt cukrovky, srdcového infarktu, cévní mozkové porážky a u žen i rakoviny. Přínos metabolické operace, u včas indikovaného obézního diabetika, je vyšší než přínos bariatrické operace u pacientů bez cukrovky, i kdyby se jednalo o jedince se superobezitou (BMI 50 a víc) nebo s extrémní obezitou (BMI 60 a víc). 8
  2. U pacientů po bariatrické operaci klesne v dlouhodobém horizontu (cca 7 let) riziko úmrtí celkově o 40 % a specificky na cukrovku o 92 %. 9
  3. Bariatrická operace prodlouží očekávanou délku života v průměru o 6,7 let v typickém případu 45leté diabetičky s BMI 45. 10
  4. Bariatrickou operací se dosáhne „remise“ tj. vymizení příznaků cukrovky, 6x častěji než pomocí konzervativní diabetologické léčby. 11
  5. Bariatrická a metabolická chirurgie vede k remisi diabetu v 76,8 % pacientů, úpravě cholesterolu u 70 % pacientů a úpravě vysokého tlaku krve u 61,7 % pacientů. 12
 • Ekonomické aspekty bariatrie:

  1. Zdravotní náklady na léčbu diabetika 2. typu jsou dvakrát až čtyřikrát vyšší než náklady na pacienta bez cukrovky. 13
  2. Ekonomická návratnost bariatrické chirurgie v ČR je potvrzena na modelových kalkulacích. 14
  3. Náklady na léčbu diabetu jsou přibližně 13 % z celkových nákladů zdravotnictví, což je průměrně 53 000 Kč na pacienta. 15
  4. V roce 2017 bylo na léčbu cukrovky 2. typu v Česku vynaloženo asi 33 miliard korun, přičemž celé zdravotnictví mělo k dispozici přibližně 300 miliard korun. 15

1 Světová zdravotnická organizace, 2014.
2 STEM/MARK, Obezita, 2013.
3 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR – EHIS CR, 2014.
4 The Health Behaviour in School-aged Children study; international report from the 2005/2006 survey, WHO 2008. Dostupné na: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/53852/E91416.pdf
5 Branca F., Nikogosain H, Lobstein T.: Challenge of the obesity in the WHO European Region and the strategie for response. Copenhagen; OMS 2007, 339 p.
6 Kunešová M.: Tisková konference „Životní styl a obezita v České republice“ Praha, 5. dubna 2006. Dostupné na: www.stemmark.cz/download/press_release_obezita_Kunesova.pdf
7 Calle EE, Thun MJ, Petrelli JM et al.: Body-Mass Index and Mortality in a Prospective Cohort of U.S. Adults. N Engl J Med 1999; 341:1097-1105.
8 Sjöström, L.: Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery (Review). J Intern Med 2013; 273: 219234.
9 Sjostrom et al: Association of Bariatric Surgery With Long-term Remission of Type 2 Diabetes and With Microvascular and Macrovascular Complications, JAMA, 2014.
10 Schauer DP, Arterburn DE, Livingston EH, et al. Impact of bariatric surgery on life expectancy in severely obese patients with diabetes: a decision analysis. Ann Surg. 2015;261(5):914-9.
11 Schauer et al: Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes-3 year outcomes. N Engl J Med. 2014.
12 Obesity Action Coalition Factsheet on: Je načase zatočit s obezitou, Johnson and Johnson
13 Klein, S., Ghosh, A., Cremieux, P.Y., Eapen, S. and McGavock, T.J., 2011. Economic impact of the clinical benefits of bariatric surgery in diabetes patients with BMI≥ 35 kg/m2. Obesity, 19 (3), 581-587 p.
14 Roubík, L.: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity v ČR. Diplomová práce. ČVUT, 2011. 81 s.
15 https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/za-10-let-pribylo-15-diabetiku-rust-se-casem-stane-neuhraditelnym/1684606