Úhrady pojišťoven

Bariatrické operace se hradí z veřejného zdravotního pojištění. Pacienti se ale mohou setkat s problémy při plánování termínu a na operaci musí čekat. Navzdory zájmu pacientů o bariatrické operace jsou zdravotnická zařízení kapacitně omezena a při plánování operací se musí řídit smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Chirurgickou léčbu obezity si pacienti nemůžou uhradit sami, protože bariatrické operace jsou v ČR uvedené na seznamu hrazených výkonů – platí je tedy zdravotní pojišťovna.