Žaludeční (gastrický) bypass

Žaludeční (gastrický) bypass je jednou z nejúčinnějších metod chirurgické léčby obezity a poruch metabolismu, které s obezitou souvisí. Operace spočívá v rozdělení žaludku na menší (horní) část, která zůstává funkční, a na větší (dolní) část, která se při operaci vyřazuje „z provozu“ stejně jako část tenkého střeva. Operace se provádí laparoskopicky, operační nástroje se tedy zavádějí do břicha přes několik malých řezů. Principem operace je kombinace zmenšení objemu žaludku a zmenšení plochy pro vstřebávání potravy. Významný metabolický efekt této operace je zajištěn díky rychlému posunu potravy do vzdálených částí tenkého střeva. Operace má tedy kromě hubnoucího efektu také důležitou antidiabetickou funkci.

Existuje několik druhů žaludečních bypassů podle toho, jak chirurg střevo a žaludek napojí.

Žaludeční bypass RYGB (Roux Y Gastric Bypass) Tato varianta operace je celosvětově  nejrozšířenější. Potrava se z malé horní části žaludku dostává přes napojení žaludku se střevem pomocí dvou anastomóz (tedy spojení) do tenkého střeva. Střevo připomíná tvar písmene Y.

Minigastrický bypass s jednou anastomózou (spojením) OGB (Omega Gastric Bypass) Jedná se o jednodušší variantu operace, při které se tenké střevo jednou anastomózou napojuje na zmenšený žaludek. Část žaludku, kterou prochází potrava, může být užší a delší než u bypassu typu RYGB.

Hubnutí po gastrickém bypassu se dá označit za výrazné a stabilní. Dalším pozitivním dopadem operace je dlouhodobé a výrazné zlepšení cukrovky. Stav se zlepšuje již několik dní po operaci. Dva roky po bypassu se až 90 % pacientů obejde bez léčby cukrovky (užívání inzulinu) a hladina krevního cukru se u nich dostává na normální hodnoty – pokud ovšem k operaci nedojde až v pozdním stádiu cukrovky. Po operaci se upravuje také krevní tlak, snižuje se hladina tuků v krvi a zlepšuje se spánková apnoe (problémy s dýcháním ve spánku). Přejídání po operaci ale může vést k opakovanému nárůstu hmotnosti.

Ke komplikacím operace patří například krvácení nebo poškození orgánů v břiše. Pokud po operaci nastanou problémy v místě sešití žaludku a střeva, může dojít k zánětu pobřišnice. Léčba pod vedením zkušeného chirurga na prověřeném pracovišti ale riziko komplikací výrazně snižuje.

Po operaci docházejí pacienti na pravidelné lékařské kontroly, při kterých se sleduje jak celkový zdravotní stav, tak správná hladina některých vitamínů a minerálů. Pacienti musí užívat speciální multivitamínové potravinové doplňky s minerály, které mají výrazně vyšší obsah některých složek než běžně dostupné doplňky stravy.