Možnosti léčby obezity

Obezita je onemocnění, které se dá léčit. Léčba obezity se dělí na konzervativní a chirurgickou. Léčit obezitu je důležité, protože mnoho zdravotních problémů souvisejících s obezitou po zhubnutí odeznívá.

Do konzervativní léčby patří úprava životosprávy, dodržování předepsané diety, pravidelný pohyb, psychologické poradenství a u některých pacientů užívání léků. Dlouhodobé výsledky konzervativní léčby nejsou v mnoha případech dobré, protože pacienti se po zhubnutí často vrací ke své původní, nebo ještě vyšší hmotnosti (tzv. jo-jo efekt). Konzervativní léčba obezity trvá většinou nejméně 3 až 6 měsíců. Pokud léčba nepřináší výsledky, existují možnosti, jak řešit obezitu pomocí operace. Tento obor se jmenuje bariatricko-metabolická chirurgie.

Chirurgická léčba obezity spočívá v provedení operace, která má za cíl snížit hmotnost a zlepšit celkový zdravotní stav. Operace je vhodná pro pacienty, kteří mají index tělesné hmotnosti (BMI) minimálně 35, konzervativní léčba u nich nepřinášela výsledky a jejich zdravotní stav umožňuje provedení operace v celkové anestezii. Při zvažování operace posuzují lékaři také motivaci pacienta a jeho schopnost dodržovat pooperační režim.

Základní typy bariatrických operací jsou: