Dohoda o užívání stránek

Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek http://www.mojelecbaobezity.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen "dohoda") se společností Focus Agency, s.r.o. (dále jen Focus), se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsána v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, složka C 80183. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese Focus odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost Focus nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.

Vaše dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.

Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost Focus v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.

Společnost Focus si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností Focus, která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!