Vysvětlení pojmů a zkratek

dlouhodobá onemocnění související s obezitou; nemoci, které se vyskytují současně s obezitou (např. cukrovka 2.typu, vysoký krevní tlak a mnohé další).

spojení dvou dutých orgánů, které umožňuje při chirurgické léčbě obezity přesměrovat trasu, kterou se potrava (trávenina) dostává do tenkého střeva. Část trávicího ústrojí se tak vyřazuje z činnosti.

jedna z operací prováděných v rámci chirurgické léčby obezity. Při zákroku se nasazuje na horní část žaludku pevný nebo nastavitelný kroužek. Tato operace se v minulosti rychle rozšířila po celém světě, postupně jejich počet klesal kvůli pozdním komplikacím a slabšímu účinku.

operační léčba obezity. Jedná o operace v oblasti břicha a trávicího ústrojí. V současnosti se operuje většinou laparoskopicky, tedy pomocí několika malých vpichů na břiše bez nutnosti otevřít celou dutinu břišní. Bariatrická chirurgie přispívá k dlouhodobému poklesu hmotnosti a snižuje zdravotní rizika obezity. Dále prodlužuje život a zlepšuje kvalitu života. Bariatrické operace mají přínos pro látkovou výměnu (metabolismus) a zlepšují některá onemocnění, která souvisejí s obezitou.

BMI

index tělesné hmotnosti. Ukazatel, kterým se hodnotí tělesná hmotnost. Hodnota BMI určuje, zda má hodnocená osoba podváhu, normální hmotnost, nadváhu, nebo obezitu. Vypočítává se ze dvou údajů – tělesné výšky a hmotnosti.

operace, která se využívá při chirurgické léčbě obezity. Dochází při ní ke zmenšení žaludku a jeho napojení na tenké střevo. Jedná se o jednu z nejúčinnějších metod. Existují různé způsoby provedení žaludečního bypassu.

cukrovka. Nejčastější metabolické onemocnění, při kterém má pacient nedostatek inzulinu, nebo se potýká s jeho malou účinností. Existuje cukrovka 1. a 2. typu. Častější je cukrovka 2. typu, která v mnoha případech souvisí s obezitou. Bariatrické operace přispívají ke zlepšení stavu diabetiků a příznaky cukrovky 2.typu po nich mohou zcela vymizet.

porucha metabolismu tuků, zvýšení hladiny některých tuků v krvi.

bílkovina, která se podílí na různých reakcích uvnitř organismu. Enzymy jsou nutné pro správnou činnost orgánů a v těle je jich mnoho různých druhů.

Nadváha, která stanovuje, o kolik kilogramů převyšuje hmotnost normální váhu.

brániční kýla. Stav, při kterém se část žaludku dostává přes bránici z dutiny břišní do hrudní dutiny.

sloučeniny, které vznikají v lidském těle a řídí různé reakce a pochody nutné pro fungování buněk a orgánů.

zvýšení hladiny některých, nebo všech tuků v krvi.

Mezinárodní federace bariatrické a metabolické chirurgie. Organizace, která se zabývá tématem chirurgické léčby obezity.

důvod či důvody a okolnosti, které určují využití konkrétních postupů při vyšetření a léčbě onemocnění.

hormon, který se vytváří ve slinivce břišní. Je důležitý pro udržování správné hladiny cukru v krvi.

onemocnění, při kterém dochází k poruchám okysličení srdce. Ischemická choroba srdeční je důsledkem onemocnění tepen, které zásobují srdeční sval krví.

JIP

jednotka intenzivní péče (typ nemocničního oddělení).

chirurgický zákrok v dutině břišní, při kterém se provádí dlouhý řez na břiše. Pro pacienty představuje tato operace větší zátěž než jiné metody, při kterých se k orgánům v břiše dostává chirurg pomocí malých řezů (laparoskopie).

psychoterapeutický postup, který vychází z předpokladu, že rozpoznání a pochopení nezdravých představ a návyků povede k jejich aktivní úpravě, že změnou chování je možné zlepšit psychické problémy a změnit myšlení. Využívá se například při depresi a úzkosti.

přidružená onemocnění; nemoci, které se vyskytují současně.

označení pro stav pacienta nebo situace, které brání určitému postupu při vyšetřování a léčbě pacientů.

změna, například z jednoho způsobu operace na jiný typ.

způsoby léčby obezity, mezi které patří úprava životosprávy, dodržování diety, pravidelné pohybové aktivity a psychologické poradenství.

zákrok, při kterém se přes několik malých řezů zavádí do břicha přístroj se světlem a kamerou určený k vyšetření dutiny břišní nebo k operaci. Břicho se při laparoskopii nemusí otevírat klasickým dlouhým řezem, proto je zotavení po laparoskopických břišních operacích je rychlejší.

smrtnost. Údaj, který vyjadřuje poměr počtu úmrtí na určitou nemoc k počtu všech nemocných s danou chorobou.

porucha vstřebávání živin z potravy v zažívacím ústrojí, která může způsobit různé zdravotní problémy. Může se týkat vitamínů, minerálů, sacharidů, proteinů nebo tuků.

operace, které mají výrazný účinek na látkovou přeměnu a provádí se u obézních pacientů v rámci chirurgické léčby obezity. K cílům těchto operací patří úprava některých metabolických onemocnění.

látková přeměna. Označuje všechny fyzikální a chemické děje v organismu, díky kterým získává tělo energii a látky nutné pro fungování.

nemocnost. Číselný údaj, který udává počet pacientů s konkrétním onemocněním, například počet nemocných na 100 000 obyvatel.

úmrtnost. Údaj, který udává, kolik pacientů umírá na určitou nemoc.

OSA

obstrukční spánková apnoe, porucha dýchání ve spánku. Pacienti v noci lapají po dechu a dočasně přestávají dýchat.

operace prováděná v rámci chirurgické léčby obezity, při které se zmenšuje objem žaludku. Považuje se za zkušební metodu a v současné době se o ní shromažďuje co nejvíce poznatků.

návrat nemoci, která již byla vyléčena nebo jejíž příznaky vymizely.

gastroesofageální reflux (GERD). Onemocnění, při kterém se vrací obsah žaludku do jícnu. Typickým projevem je pálení žáhy.

označení stavu, kdy vymizí příznaky a projevy onemocnění.

zkratka z anglického výrazu Single Anastomosisduodenoilealis-sleevegastrectomy. Operace, při které se přerušuje dvanáctník a tenké střevo se napojuje na zmenšený žaludek. Provádí se většinou po předchozím zákroku (tubulizaci), který nepřinesl očekávané účinky.

sešití rány pomocí stehů.

léčba, souhrnný název pro různé kroky, které mají vést k vyléčení nemoci nebo zmírnění a potlačení jejích příznaků.

typ operace v rámci chirurgické léčby obezity. Odstraňuje se při ní velká část žaludku a omezuje se tím jeho kapacita. Jiné názvy pro tuto operaci jsou sleeve resekce a sleeve gastrektomie.