Odborní garanti

prim. MUDr. Michael Vraný
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
chirurgické oddělení

MUDr. Michal Čierny, CSc.
Nemocnice Břeclav, p.o.
bariatrická ambulance

MUDr. Martin Hrubý zástupce primáře chirurgie
Nemocnice Turnov, a.s.
bariatrická chirurgie

MUDr. Pavol Holéczy, CSc. vedoucí lékař pro obezitologii
Vítkovická nemocnice, a.s.
chirurgické oddělení

MUDr. Martin Bolek
Vítkovická nemocnice, a.s.
chirurgické oddělení

MUDr. Igor Šimoník
Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.
chirurgické oddělení

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
chirurgická klinika