Odborní garanti

MUDr. Michael Vraný
Nemocnice Na Františku
chirurgické oddělení

MUDr. Michal Čierny, CSc.
Nemocnice Břeclav, p.o.
bariatrická ambulance

prim. MUDr. Martin Hrubý
KNL a.s., Panochova nemocnice Turnov
bariatrická chirurgie

MUDr. Pavol Holéczy, CSc. vedoucí lékař pro obezitologii
Vítkovická nemocnice, a.s.
chirurgické oddělení

MUDr. Martin Bolek
Vítkovická nemocnice, a.s.
chirurgické oddělení

MUDr. Igor Šimoník
Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.
chirurgické oddělení

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
chirurgická klinika